12:37:08 Europe / Stockholm
2020-10-08 16:26:42
Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget Electrolux

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556009-4178 Aktiebolaget Electrolux
InstrumentSE0000103814 Shares and derivatives instruments (warrants and options)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier238 785
Antal rösträtter23 882
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier280 634
 - direkt innehavda rösträtter28 067
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,09084 %
 - direkt innehavda rösträtter0,07335 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,07335 % 280 634
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,8735 % 18 648 547
 
TOTALT4,94685 % 18 929 181
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter993 847
 - andel av rösträtter2,59726 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter899 079
 - andel av rösträtter2,34959 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 892 926
 - andel av rösträtter4,94685 %
 
Kommentar
Changes due to: Delisting of warrants
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.