10:18:21 Europe / Stockholm
2020-10-16 15:02:13
Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556007-3495 Aktiebolaget SKF
InstrumentSE0000108227 Shares and derivatives instruments (warrants and OTC options)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier287 778
Antal rösträtter29 694
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier300 893
 - direkt innehavda rösträtter31 008
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,06608 %
 - direkt innehavda rösträtter0,04158 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,04158 % 300 893
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade2,9197 % 21 771 054
 
TOTALT2,96128 % 22 071 947
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter1 127 639
 - andel av rösträtter1,51226 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter1 080 476
 - andel av rösträtter1,44902 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 208 115
 - andel av rösträtter2,96128 %
 
Kommentar
Additional ISIN: SE0000108201 Changes due to: Delta adjustment on warrants cash settlement
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.