09:57:36 Europe / Stockholm
2020-10-12 09:03:32
Flaggningsmeddelande i Aktiebolaget SKF

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556007-3495 Aktiebolaget SKF
InstrumentSE0000108227 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier224 642
Antal rösträtter23 380
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier939 568
 - direkt innehavda rösträtter94 873
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,20634 %
 - direkt innehavda rösträtter0,12723 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,12723 % 939 568
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade2,98181 % 22 234 171
 
TOTALT3,10904 % 23 173 739
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter1 214 905
 - andel av rösträtter1,6293 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter1 103 385
 - andel av rösträtter1,47974 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 318 290
 - andel av rösträtter3,10904 %
 
Kommentar
Changes due to: Collateral received SE0000108201
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.