13:16:29 Europe / Stockholm
2021-02-17 13:14:22
Flaggningsmeddelande i Anoto Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556532-3929 Anoto Group AB
InstrumentSE0010415281 Common Shares
InnehavareRothesay Limited
 
Före transaktionen
Antal aktier9 000 000
Antal rösträtter9 000 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-02-15
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier30 000 000
 - direkt innehavda rösträtter30 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier13,9109 %
 - direkt innehavda rösträtter13,9109 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 113,9109 % 30 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT13,9109 % 30 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter30 000 000
 - andel av rösträtter13,9109 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.