15:16:42 Europe / Stockholm
2024-02-21 21:49:59
Flaggningsmeddelande i Anoto Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556532-3929 Anoto Group AB
InstrumentSE0010415281 Aktier
InnehavareDDM Debt AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier25 000 000
Antal rösträtter25 000 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-02-16
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier53 821 365
 - direkt innehavda rösträtter53 821 365
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier16,21814 %
 - direkt innehavda rösträtter16,21814 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 116,21814 % 53 821 365
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT16,21814 % 53 821 365
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.