22:22:32 Europe / Stockholm
2021-02-19 16:08:45
Flaggningsmeddelande i AQ Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556281-8830 AQ Group AB
InstrumentSE0000772956 Ordinary Shares
InnehavareAeternum Capital AS
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 850 000
 - direkt innehavda rösträtter1 850 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,11 %
 - direkt innehavda rösträtter10,11 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,11 % 1 850 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,11 % 1 850 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 850 000
 - andel av rösträtter10,11 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.