23:03:05 Europe / Stockholm
2021-02-19 16:41:00
Flaggningsmeddelande i AQ Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556281-8830 AQ Group AB
InstrumentSE0000772956 aktie
InnehavareClaes Mellgren
 
Före transaktionen
Antal aktier4 549 175
Antal rösträtter4 549 175
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 624 175
 - direkt innehavda rösträtter3 624 175
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier19,81 %
 - direkt innehavda rösträtter19,81 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 119,81 % 3 624 175
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT19,81 % 3 624 175
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.