09:55:04 Europe / Stockholm
2020-10-06 12:12:07
Flaggningsmeddelande i Arise AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556274-6726 Arise AB
InstrumentSE0002095604 Aktie
InnehavareBriban Invest Aktiebolag
 
Före transaktionen
Antal aktier3 707 912
Antal rösträtter3 707 912
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnAnette Nilsson
 - telefon070-8694349
 - mejlanette.nilsson@briban.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.