09:18:48 Europe / Stockholm
2020-10-07 14:13:33
Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556014-2720 Atlas Copco Aktiebolag
InstrumentSE0011166610 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier1 391 665
Antal rösträtter1 192 052
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-10-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 375 553
 - direkt innehavda rösträtter1 188 278
 - indirekt innehavda rösträtter100
Andel
 - aktier0,11187 %
 - direkt innehavda rösträtter0,13528 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00001 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,13529 % 1 375 553
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,93108 % 45 585 046
 
TOTALT5,06637 % 46 960 599
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter28 489 112
 - andel av rösträtter3,24324 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter16 014 588
 - andel av rösträtter1,82312 %
 - bolagSG Americas Securities, LLC
 - antal rösträtter100
 - andel av rösträtter0,00001 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter44 503 800
 - andel av rösträtter5,06637 %
 
Kommentar
Additional ISIN: SE 0011166628 / USD0492557063. Changes due to: Delta adjusted value on warrant cash settlement.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.