10:12:22 Europe / Stockholm
2020-10-15 11:16:25
Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556014-2720 Atlas Copco Aktiebolag
InstrumentShares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier1 257 937
Antal rösträtter1 128 346
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-10-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier11 206 552
 - direkt innehavda rösträtter8 860 129
 - indirekt innehavda rösträtter100
Andel
 - aktier0,91139 %
 - direkt innehavda rösträtter1,00865 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00001 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 11,00866 % 11 206 552
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade3,73094 % 35 042 595
 
TOTALT4,7396 % 46 249 147
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter30 483 602
 - andel av rösträtter3,47029 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter11 149 698
 - andel av rösträtter1,2693 %
 - bolagSG Americas Securities, LLC
 - antal rösträtter100
 - andel av rösträtter0,00001 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter41 633 400
 - andel av rösträtter4,7396 %
 
Kommentar
Changes due to: Delisting of warrants ISIN: SE0011166610 / SE0011166628 / US0492557063
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.