09:21:23 Europe / Stockholm
2020-10-12 10:04:59
Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556014-2720 Atlas Copco Aktiebolag
InstrumentSE0011166610 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSociete Generale SA
 
Före transaktionen
Antal aktier1 375 553
Antal rösträtter1 188 378
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-10-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 346 775
 - direkt innehavda rösträtter1 157 802
 - indirekt innehavda rösträtter100
Andel
 - aktier0,10953 %
 - direkt innehavda rösträtter0,13181 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00001 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,13182 % 1 346 775
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,86551 % 45 008 887
 
TOTALT4,99733 % 46 355 662
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter28 154 294
 - andel av rösträtter3,20512 %
 - bolagSG Effekten Gmbh
 - antal rösträtter15 742 923
 - andel av rösträtter1,7922 %
 - bolagSG Americas Securities LLC
 - antal rösträtter100
 - andel av rösträtter0,00001 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter43 897 317
 - andel av rösträtter4,99733 %
 
Kommentar
ISIN: SE0011166628 / US0492557063 Changes due to: Delta adjusted value on warrant cash settlement
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.