08:51:21 Europe / Stockholm
2020-10-15 11:16:21
Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556014-2720 Atlas Copco Aktiebolag
InstrumentShares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier1 362 413
Antal rösträtter1 160 903
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 331 242
 - direkt innehavda rösträtter2 178 641
 - indirekt innehavda rösträtter100
Andel
 - aktier0,18959 %
 - direkt innehavda rösträtter0,24802 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,00001 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,24803 % 2 331 242
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade4,89433 % 45 261 963
 
TOTALT5,14236 % 47 593 205
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter29 306 038
 - andel av rösträtter3,33624 %
 - bolagSG effekten Gmbh
 - antal rösträtter15 865 157
 - andel av rösträtter1,80611 %
 - bolagSG Americas Securities, LLC
 - antal rösträtter100
 - andel av rösträtter0,00001 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter45 171 295
 - andel av rösträtter5,14236 %
 
Kommentar
ISIN: SE0011166610 / SE0011166628 / US0492557063
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.