16:34:46 Europe / Stockholm
2024-02-23 15:25:04
Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556229-7480 Beijer Alma AB
InstrumentSE0011090547 Aktier
InnehavareODIN Forvaltning AS
 
Före transaktionen
Antal aktier3 100 000
Antal rösträtter3 100 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-02-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 500 000
 - direkt innehavda rösträtter2 500 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,15 %
 - direkt innehavda rösträtter2,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,1 % 2 500 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,1 % 2 500 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 500 000
 - andel av rösträtter2,1 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.