16:59:41 Europe / Stockholm
2024-02-23 12:51:03
Flaggningsmeddelande i Bilia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556112-5690 Bilia AB
InstrumentSE0009921588 Aktie
InnehavareEva Qviberg
 
Före transaktionen
Antal aktier4 806 499
Antal rösträtter4 806 499
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-02-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 816 499
 - direkt innehavda rösträtter4 816 499
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,002 %
 - direkt innehavda rösträtter5,002 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,002 % 4 816 499
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,002 % 4 816 499
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 816 499
 - andel av rösträtter5,002 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.