16:16:23 Europe / Stockholm
2023-11-10 15:16:41
Flaggningsmeddelande i Biotage AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556539-3138 Biotage AB
InstrumentSE0000454746 Ordinary shares
InnehavareInvesco Ltd.
 
Före transaktionen
Antal aktier3 993 978
Antal rösträtter3 993 978
 
Transaktionen
Datum2023-11-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 039 236
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 039 236
Andel
 - aktier5,00725 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,04437 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,04437 % 4 039 236
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,04437 % 4 039 236
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagInvesco Advisers, Inc.
 - antal rösträtter4 039 236
 - andel av rösträtter5,04437 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 039 236
 - andel av rösträtter5,04437 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.