22:58:38 Europe / Stockholm
2021-02-23 11:50:06
Flaggningsmeddelande i Boliden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556051-4142 Boliden AB
InstrumentSE0012455673 Shares and derivatives instruments (warrants and equity swap)
InnehavareSOCIETE GENERALE SA
 
Före transaktionen
Antal aktier352 536
Antal rösträtter352 536
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-02-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier326 014
 - direkt innehavda rösträtter326 014
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,1192 %
 - direkt innehavda rösträtter0,1192 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,1192 % 326 014
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade2,75556 % 7 536 770
 
TOTALT2,87476 % 7 862 784
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagSociete generale SA
 - antal rösträtter6 095 689
 - andel av rösträtter2,22868 %
 - bolagSG effekten gmbh
 - antal rösträtter1 767 095
 - andel av rösträtter0,64608 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 862 784
 - andel av rösträtter2,87476 %
 
Kommentar
changes due to: delisiting of warrants cash settlement
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.