22:46:12 Europe / Stockholm
2022-05-13 17:00:24
Flaggningsmeddelande i Boliden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556051-4142 Boliden AB
InstrumentSE0017768716 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier27 103 378
Antal rösträtter27 103 378
 
Transaktionen
Datum2022-05-12
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier27 403 378
 - direkt innehavda rösträtter27 403 378
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter5,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01 % 27 403 378
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,01 % 27 403 378
 
Totalt antal rösträtter
 
Kommentar
Flaggningen baserar sig på 547 022 338 utestående aktier och röster i bolaget.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.