09:31:52 Europe / Stockholm
2020-10-16 15:14:53
Flaggningsmeddelande i Boozt AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556793-5183 Boozt AB
InstrumentSE0009888738 Ordinary shares
InnehavarePeter Zaldivar
 
Före transaktionen
Antal aktier2 896 011
Antal rösträtter2 896 011
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 252 430
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 252 430
Andel
 - aktier5,61475 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,61475 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,61475 % 3 252 430
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,61475 % 3 252 430
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagKabouter Management, LLC
 - antal rösträtter3 252 430
 - andel av rösträtter5,61475 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 252 430
 - andel av rösträtter5,61475 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.