02:27:59 Europe / Stockholm
2022-09-07 15:39:32
Flaggningsmeddelande i Boule Diagnostic AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-0252 Boule Diagnostic AB
InstrumentAktie
InnehavareKeel Capital
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-09-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 009 054
 - direkt innehavda rösträtter1 009 054
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,05 %
 - direkt innehavda rösträtter5,05 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,05 % 1 009 054
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,05 % 1 009 054
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 009 054
 - andel av rösträtter5,05 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.