13:22:00 Europe / Stockholm
2021-09-20 12:36:39
Flaggningsmeddelande i Brinova Fastigheter AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556840-3918 Brinova Fastigheter AB (publ)
InstrumentSE0008347652 B-aktier
InnehavareErik Paulsson
 
Före transaktionen
Antal aktier23 495 513
Antal rösträtter108 095 513
 
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-09-15
Gränsvärde för antal aktier25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier23 495 513
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter108 095 513
Andel
 - aktier24,12336 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter40,00614 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 140,00614 % 23 495 513
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT40,00614 % 23 495 513
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBackahill AB
 - antal rösträtter106 170 513
 - andel av rösträtter39,29 %
 - bolagBackahill DABS AB
 - antal rösträtter962 500
 - andel av rösträtter0,36 %
 - bolagBackahill PMSA AB
 - antal rösträtter962 500
 - andel av rösträtter0,36 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter108 095 513
 - andel av rösträtter40,00614 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.