14:02:32 Europe / Stockholm
2021-09-15 15:55:34
Flaggningsmeddelande i Brinova Fastigheter AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556840-3918 Brinova Fastigheter AB (publ)
InstrumentSE0008347652 Aktie av typ B
InnehavareBevaclean AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 682 000
Antal rösträtter268 200
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-09-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 498 063
 - direkt innehavda rösträtter749 806
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier7,7 %
 - direkt innehavda rösträtter2,8 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,8 % 7 498 063
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,8 % 7 498 063
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter749 806
 - andel av rösträtter2,8 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.