13:22:39 Europe / Stockholm
2021-09-20 12:36:43
Flaggningsmeddelande i BTS Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556566-7119 BTS Group AB
InstrumentSE0000805426 B Shares NPV
InnehavareKayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier1 151 061
Antal rösträtter989 192
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 072 303
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter910 434
Andel
 - aktier5,80738 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,93073 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,93073 % 1 072 303
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,93073 % 1 072 303
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagVirtus KAR International Small-Cap Fund
 - antal rösträtter676 341
 - andel av rösträtter3,66293 %
 - bolagVirtus KAR International Small-Mid Cap Fund
 - antal rösträtter20 019
 - andel av rösträtter0,10842 %
 - bolagVirtus Strategic Allocation Series
 - antal rösträtter7 671
 - andel av rösträtter0,04154 %
 - bolagVirtus Tactical Allocation Fund
 - antal rösträtter73 109
 - andel av rösträtter0,39594 %
 - bolagVirtus GF Global Small Cap Fund UCITS
 - antal rösträtter2 705
 - andel av rösträtter0,01465 %
 - bolagOther KAR Clients
 - antal rösträtter130 589
 - andel av rösträtter0,70724 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter910 434
 - andel av rösträtter4,93073 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.