21:38:47 Europe / Stockholm
2024-04-24 10:06:44
Flaggningsmeddelande i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559262-7516 BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB
InstrumentSE0016798581 Shares
InnehavareBock Capital EU Acquisitions Tricykle S.à.r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-04-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBock Capital Investors S.à.r.l.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagBock Capital EU Luxembourg Tricycle S.à.r.l.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagBock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à.r.l.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 
Kommentar
Other: Takeover offer Bock Capital EU Acquisitions Tricycle S.à.r.l. and its direct and indirect whollyowned subsidiaries Bock Capital Investors S.à.r.l., Bock Capital EU Luxembourg Tricycle S.à.r.l. and Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à.r.l. are, directly or indirectly, part of the bid consortium that, through Giant Sweden Bidco AB, has made a public offer to the shareholders of BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB. On 19 April 2024, Giant Sweden Bidco AB announced that it completes the public offer and that all 26,212,144 shares, representing 11.98726 per cent of the total number of shares and votes in BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB, held by Bock Capital EU Luxembourg Tricycle II S.à.r.l. will be contributed to Giant Sweden Bidco AB.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.