19:47:52 Europe / Stockholm
2024-04-24 10:06:47
Flaggningsmeddelande i BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559262-7516 BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB
InstrumentSE0016798581 Shares
InnehavareStack HoldCo S.à.r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-04-19
Gränsvärde för antal aktier90 %
Gränsvärde för rösträtter90 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier213 361 326
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter213 361 326
Andel
 - aktier97,57378 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter97,57378 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 197,57378 % 213 361 326
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT97,57378 % 213 361 326
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGiant UK Topco Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagGiant Sweden MidCo AB
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagGiant Sweden BidCo AB
 - antal rösträtter213 361 326
 - andel av rösträtter97,57378 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter213 361 326
 - andel av rösträtter97,57378 %
 
Kommentar
Other: Takeover offer On 19 April 2024, Giant Sweden Bidco AB announced that it completes the public offer to the shareholders of BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB. Prior to the public offer, Stack Holdco S.à r.l. directly held 76,533,334 shares, representing 35.00000 per cent of the total number of shares and votes in BYGGFAKTA GROUP Nordic HoldCo AB. Due to the completion of the public offer, all these shares will be contributed to Giant Sweden Bidco AB, which is an indirect subsidiary of Stack Holdco S.à r.l. (through Giant UK Topco Limited and GiantSweden Midco AB).
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.