13:27:04 Europe / Stockholm
2021-09-17 13:56:00
Flaggningsmeddelande i Byggmax Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556656-3531 Byggmax Group AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-16
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 871 975
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 871 975
Andel
 - aktier9,63 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,63 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,63 % 5 871 975
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,18 % 110 900
 
TOTALT9,81 % 5 982 875
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 982 875
 - andel av rösträtter9,81 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.