23:38:03 Europe / Stockholm
2021-02-16 13:03:29
Flaggningsmeddelande i Byggmax Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556656-3531 Byggmax Group AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-02-15
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 180 277
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter6 180 277
Andel
 - aktier10,13 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,13 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,13 % 6 180 277
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,01 % 3 900
 
TOTALT10,14 % 6 184 177
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter6 184 177
 - andel av rösträtter10,14 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.