20:12:36 Europe / Stockholm
2024-04-18 14:40:13
Flaggningsmeddelande i C-Rad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556663-9174 C-Rad AB
InstrumentSE0002016352 A and B-shares
InnehavareBengt Julander
 
Före transaktionen
Antal aktier1 428 375
Antal rösträtter2 626 500
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 558 375
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 926 500
Andel
 - aktier7,57657 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter11,86168 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 111,86168 % 2 558 375
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT11,86168 % 2 558 375
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagLinc AB
 - antal rösträtter4 926 500
 - andel av rösträtter11,86168 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 926 500
 - andel av rösträtter11,86168 %
 
Kommentar
.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.