12:09:42 Europe / Stockholm
2021-09-15 13:02:44
Flaggningsmeddelande i C-Rad AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556663-9174 C-Rad AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 690 124
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 690 124
Andel
 - aktier5,0074 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,0708 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,0708 % 1 690 124
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0046 % 1 926
 
TOTALT4,0754 % 1 692 050
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 692 050
 - andel av rösträtter4,0754 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.