05:05:00 Europe / Stockholm
2024-06-04 10:14:19
Flaggningsmeddelande i Calliditas Therapeutics AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556659-9766 Calliditas Therapeutics AB
InstrumentSE0010441584 Ordinary shares
InnehavareAsahi Kasei Corporation
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 196 769
 - direkt innehavda rösträtter3 196 769
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,3655 %
 - direkt innehavda rösträtter5,3655 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,3655 % 3 196 769
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,3655 % 3 196 769
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 196 769
 - andel av rösträtter5,3655 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.