22:39:24 Europe / Stockholm
2023-03-17 10:24:34
Flaggningsmeddelande i CANTARGIA AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556791-6019 CANTARGIA AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2023-03-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 330 992
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 330 992
Andel
 - aktier4,98898 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,98898 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,98898 % 8 330 992
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,01647 % 1 697 384
 
TOTALT6,00545 % 10 028 376
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter10 028 376
 - andel av rösträtter6,00545 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.