14:06:42 Europe / Stockholm
2021-09-16 13:17:11
Flaggningsmeddelande i CANTARGIA AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556791-6019 CANTARGIA AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 035 211
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 035 211
Andel
 - aktier5,0255 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,0255 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0255 % 5 035 211
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0037 % 3 714
 
TOTALT5,0292 % 5 038 925
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 038 925
 - andel av rösträtter5,0292 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.