13:41:06 Europe / Stockholm
2021-09-24 14:02:57
Flaggningsmeddelande i Cary Group Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559040-9388 Cary Group Holding AB
InstrumentSE0016609671 AK
InnehavareAMF Pension
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-09-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 950 969
 - direkt innehavda rösträtter6 918 932
 - indirekt innehavda rösträtter6 032 037
Andel
 - aktier9,82 %
 - direkt innehavda rösträtter5,25 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,57 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,82 % 12 950 969
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,82 % 12 950 969
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter6 032 037
 - andel av rösträtter4,57 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 950 969
 - andel av rösträtter9,82 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.