13:44:13 Europe / Stockholm
2021-09-20 19:26:58
Flaggningsmeddelande i Castellum Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556475-5550 Castellum Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 103 911
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter13 103 911
Andel
 - aktier4,72616 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,72616 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,72616 % 13 103 911
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,02152 % 59 626
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00121 % 3 380
 
TOTALT4,74889 % 13 166 917
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter775 437
 - andel av rösträtter0,27967 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter1 599 385
 - andel av rösträtter0,57684 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter723 354
 - andel av rösträtter0,26089 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter2 753 033
 - andel av rösträtter0,99293 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter2 832 955
 - andel av rösträtter1,02175 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter59 329
 - andel av rösträtter0,02139 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter1 689
 - andel av rösträtter0,0006 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter338 871
 - andel av rösträtter0,12222 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter369 611
 - andel av rösträtter0,13336 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter258 650
 - andel av rösträtter0,09328 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter3 454 603
 - andel av rösträtter1,24596 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 166 917
 - andel av rösträtter4,74889 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due total holdings in shares and votes for BlackRock, Inc. going below 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.