22:39:42 Europe / Stockholm
2021-02-19 09:25:07
Flaggningsmeddelande i CellaVision AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556500-0998 CellaVision AB
InstrumentSE0000683484 Common Stock
InnehavareThe Capital Group Companies, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktier1 550 300
Antal rösträtter1 550 300
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 067 991
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 067 991
Andel
 - aktier4,47766 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,47766 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,47766 % 1 067 991
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,47766 % 1 067 991
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagCapital Research and Management Company
 - antal rösträtter1 067 991
 - andel av rösträtter4,47766 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 067 991
 - andel av rösträtter4,47766 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.