22:52:48 Europe / Stockholm
2021-02-19 14:00:47
Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
InstrumentSE0006143129 Aktier
InnehavareNordnet AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier292 080
Antal rösträtter292 080
 
Transaktionen
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 795 090
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 795 090
Andel
 - aktier9,57 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,98 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,98 % 1 795 090
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,98 % 1 795 090
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagNordnet Pensionsförsäkring AB
 - antal rösträtter1 794 280
 - andel av rösträtter5,98 %
 - bolagNordnet Livsforsikring AS
 - antal rösträtter810
 - andel av rösträtter0 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 795 090
 - andel av rösträtter5,98 %
 
Kommentar
Nordnet AB (publ) genom Nordnet Pensionsförsäkring AB och Nordnet Livsforsikring AS har överskridit tröskelvärdet 5% av antalet utestående aktier och röster till följd av nettoköp i Christian Berner Tech Trade AB
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.