22:51:55 Europe / Stockholm
2021-02-22 12:45:05
Flaggningsmeddelande i Christian Berner Tech Trade AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556026-3666 Christian Berner Tech Trade AB
InstrumentSE0006143129 B
InnehavareRuby Berner
 
Före transaktionen
Antal aktier1 515 000
Antal rösträtter1 515 000
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier15 000
 - direkt innehavda rösträtter15 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0,07996 %
 - direkt innehavda rösträtter0,04998 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,04998 % 15 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT0,04998 % 15 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter15 000
 - andel av rösträtter0,04998 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.