23:03:43 Europe / Stockholm
2021-02-22 15:29:28
Flaggningsmeddelande i Cint Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559040-3217 Cint Group AB (publ)
InstrumentSE0015483276 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier12 300 000
 - direkt innehavda rösträtter12 300 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier9,05 %
 - direkt innehavda rösträtter9,05 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,05 % 12 300 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,05 % 12 300 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kommentar
Flaggningen baseras på 135 865 965 utestående aktier.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.