22:43:34 Europe / Stockholm
2021-02-22 14:28:16
Flaggningsmeddelande i Cint Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559040-3217 Cint Group AB (publ)
InstrumentSE0015483276 Aktie
InnehavareHandelsbanken Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-02-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 085 519
 - direkt innehavda rösträtter7 085 519
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,22 %
 - direkt innehavda rösträtter5,22 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,22 % 7 085 519
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,22 % 7 085 519
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 085 519
 - andel av rösträtter5,22 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.