14:00:10 Europe / Stockholm
2021-09-16 11:59:00
Flaggningsmeddelande i Concentric AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556828-4995 Concentric AB (Publ)
InstrumentSE0003950864 Ordinary share
InnehavareSEB Investment Management AB
 
Före transaktionen
Antal aktier2 417 071
Antal rösträtter2 417 071
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-09-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 127 071
 - direkt innehavda rösträtter1 127 071
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier2,94293 %
 - direkt innehavda rösträtter2,94293 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,94293 % 1 127 071
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,94293 % 1 127 071
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 127 071
 - andel av rösträtter2,94293 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.