14:01:23 Europe / Stockholm
2021-09-24 16:36:27
Flaggningsmeddelande i CTEK AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559217-4659 CTEK AB (publ)
InstrumentSE0016798763 Aktie
InnehavareInvestment AB Latour
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Datum2021-09-24
Gränsvärde för antal aktier30 %
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier15 280 810
 - direkt innehavda rösträtter15 280 810
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier30,999 %
 - direkt innehavda rösträtter30,999 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 130,999 % 15 280 810
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT30,999 % 15 280 810
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter15 280 810
 - andel av rösträtter30,999 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.