23:02:29 Europe / Stockholm
2021-02-23 15:01:02
Flaggningsmeddelande i Dedicare AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556516-1501 Dedicare AB
InstrumentAK
InnehavareAMF Pensionsförsäkrings AB
 
Före transaktionen
Antal aktier477 105
Antal rösträtter95 421
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier459 557
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter91 911
Andel
 - aktier4,89 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,63 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,63 % 459 557
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT2,63 % 459 557
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter91 911
 - andel av rösträtter2,63 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter91 911
 - andel av rösträtter2,63 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.