07:56:44 Europe / Stockholm
2024-05-24 18:07:45
Flaggningsmeddelande i Dedicare AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556516-1501 Dedicare AB
InstrumentA
InnehavareJenny Pizzignacco
 
Före transaktionen
Antal aktier1 266 595
Antal rösträtter1 109 739
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-24
Gränsvärde för rösträtter30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 206 070
 - direkt innehavda rösträtter1 049 214
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier12,61 %
 - direkt innehavda rösträtter29,79 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 129,79 % 1 206 070
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT29,79 % 1 206 070
 
Totalt antal rösträtter
 
Kommentar
Transaktionen gäller Dedicare serie A
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.