19:30:16 Europe / Stockholm
2024-04-12 18:54:54
Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556829-4390 Dometic Group AB (publ)
InstrumentSE0007691613 Common Stock
InnehavareBank of America Corporation
 
Före transaktionen
Antal aktier6 770 264
Antal rösträtter6 770 264
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-04-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,06462 % 206 459
 
TOTALT0,06462 % 206 459
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBank of America, National Association
 - antal rösträtter206 459
 - andel av rösträtter0,06462 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter206 459
 - andel av rösträtter0,06462 %
 
Kommentar
Bank of America Corporation is making this disclosure under the Trading Book Exemption. As stated in the section above the Non- Trading Book position is below 5% due to the Trading Book position falling below 5%.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.