21:30:18 Europe / Stockholm
2024-04-23 14:25:02
Flaggningsmeddelande i Dometic Group AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556829-4390 Dometic Group AB (publ)
InstrumentSE0007691613 aktie
InnehavareDidner & Gerge Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier15 749 437
Antal rösträtter15 749 437
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 000 000
 - direkt innehavda rösträtter16 000 000
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,01 %
 - direkt innehavda rösträtter5,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,01 % 16 000 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,01 % 16 000 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 000 000
 - andel av rösträtter5,01 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.