17:21:17 Europe / Stockholm
2020-11-20 21:45:10
Flaggningsmeddelande i Duni AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556536-7488 Duni AB
InstrumentSE0000616716 ordinary shares
InnehavarePolaris Capital Management, LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier4 662 324
Antal rösträtter4 662 324
 
Transaktionen
Datum2020-11-20
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 707 799
 - direkt innehavda rösträtter4 707 799
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,0168 %
 - direkt innehavda rösträtter10,0168 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,0168 % 4 707 799
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,0168 % 4 707 799
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för232665
 - antal rösträtter84 141
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för232701
 - antal rösträtter15 348
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förBPP09
 - antal rösträtter25 000
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förCHGE16
 - antal rösträtter86 210
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för847625
 - antal rösträtter24 400
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förS2LH
 - antal rösträtter646 400
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förP 23156
 - antal rösträtter46 200
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förGAN22
 - antal rösträtter40 000
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förGES6
 - antal rösträtter169 703
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förAFW66
 - antal rösträtter89 700
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för260069
 - antal rösträtter8 700
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förLMT437
 - antal rösträtter248 193
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för2319980000
 - antal rösträtter46 300
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för847624
 - antal rösträtter103 160
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förAGM75
 - antal rösträtter132 022
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för18477
 - antal rösträtter59 700
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för794500
 - antal rösträtter70 900
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för839430
 - antal rösträtter125 200
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för851387
 - antal rösträtter101 975
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för575492
 - antal rösträtter63 002
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för550828
 - antal rösträtter45 000
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förRSY8
 - antal rösträtter505 400
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör förGVX01
 - antal rösträtter47 900
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för152105
 - antal rösträtter1 566 400
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 - innehav upphör för152108
 - antal rösträtter356 845
 - slutdatum för fullmakt2020-11-20
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 707 799
 - andel av rösträtter10,0168 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.