21:32:14 Europe / Stockholm
2024-04-23 14:24:12
Flaggningsmeddelande i Dustin Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556703-3062 Dustin Group AB
InstrumentSE0006625471 Shares
InnehavareAntonia Ax:son Johnson
 
Före transaktionen
Antal aktier222 208 876
Antal rösträtter222 208 876
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-04-23
Gränsvärde för antal aktier50 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier228 908 876
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter228 908 876
Andel
 - aktier50,0566 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter50,5938 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 150,5938 % 228 908 876
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT50,5938 % 228 908 876
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAxMedia AB
 - antal rösträtter228 908 876
 - andel av rösträtter50,59038 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter228 908 876
 - andel av rösträtter50,59038 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.