13:39:50 Europe / Stockholm
2021-09-14 10:52:52
Flaggningsmeddelande i Egetis Therapeutics AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556706-6724 Egetis Therapeutics AB (publ)
InstrumentAktie
InnehavareCidro Förvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier12 124 820
Antal rösträtter12 124 820
 
Transaktionen
Datum2021-09-13
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier16 524 820
 - direkt innehavda rösträtter16 524 820
 - indirekt innehavda rösträtter16 524 820
Andel
 - aktier10,01 %
 - direkt innehavda rösträtter10,01 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,01 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,02 % 16 524 820
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT20,02 % 16 524 820
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 524 820
 - andel av rösträtter10,01 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.