03:24:24 Europe / Stockholm
2020-10-16 16:48:50
Flaggningsmeddelande i Electra Gruppen AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556065-4054 Electra Gruppen AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-10-15
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier530 308
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter530 308
Andel
 - aktier10,2 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter10,2 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,2 % 530 308
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,2 % 530 308
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter530 308
 - andel av rösträtter10,2 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJonas Lexmark
 - telefon08-40942107
 - mejljonas.lexmark@avanza.se
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har förvärvat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.