03:07:51 Europe / Stockholm
2019-12-02 17:37:28
Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556021-9650 Elos Medtech AB
InstrumentSE0000171829 ELOS A
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier961 000
Antal rösträtter96 100
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-12-02
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 258 946
 - direkt innehavda rösträtter394 046
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier15,6 %
 - direkt innehavda rösträtter21,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 121,9 % 1 258 946
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT21,9 % 1 258 946
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter394 046
 - andel av rösträtter21,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPontus Ejderhamn
 - telefon08-4403770
 - mejlpontus.ejderhamn@svolder.se
 
Kommentar
Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 1 258 946 aktier, fördelat på 297 946 onoterade A-aktier samt 961 000 B-aktier.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.