13:07:47 Europe / Stockholm
2021-02-15 14:29:33
Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556728-6652 Eltel AB
InstrumentSE0006509949 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 031 528
Antal rösträtter8 031 528
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-02-12
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier6 366 148
 - direkt innehavda rösträtter6 366 148
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,04 %
 - direkt innehavda rösträtter4,06 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,06 % 6 366 148
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,06 % 6 366 148
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.